Hotline: 0283 830 1984

KHU ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ AMBER

  • Địa điểm:TP. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư:CÔNG TY TNHH ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BERJAYA VIỆT NAM
  • Loại dự án:Đô thị
  • Quy mô công trình:Cấp 1
  • Phạm vi dịch vụ:Chứng nhận phù hợp chất lượng

Các dự án khác