Hotline: 0283 830 1984

CAO ỐC LATS

  • Địa điểm:TP. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư:CÔNG TY TNHH NĐMT
  • Loại dự án:Thương mại
  • Quy mô công trình:Cấp 2
  • Phạm vi dịch vụ:Kiểm tra thiết kế Kết cấu và cơ điện, quản lý chọn thầu, quản lý dự án, giám sát thi công

Các dự án khác